Vesterled årstal og datoer

Torsdag den 15. maj 1947, kl. 13:30

Første årsmøde og samtidig indvielsen af Skolehjemmet Vesterled. Den første generalforsamling og de første vedtægter.

20. august 1955

Man beslutter at købe Idrætspladsen af Johs. Bollerup Nielsen fra havklitten og helt op til Svingels gård.

1958

Elektriciteten holder sit indtog på Vesterled

1971

Vesterled får kommunalt indlagt vandforsyning.

1973

Første del af den planlagte østfløj bygges for indsamlede midler i forbindelse med Vesterleds 25-års jubilæum i 1972.

1978

Sidste del af østfløjen færdigbygges for penge indsamlet blandt forældre i Sydslesvig, ca. kr. 80.000,-

1978

A.P. Møller-fonden giver så stort et bidrag, ca. kr. 300.000,- at den nye vestfløj kan opføres i foråret 1978. Samlede byggeomkostninger pr. 17. juni 1978, kr. 540.067,59

6. oktober 2004

»Støtteforeningen for Lejrskolehjemmet Vesterled« i daglig tale »Vesterleds Venner« stiftes på et Stormøde på Vesterled.

15. maj 2005

I de nye vedtægter for Lejrskolehjemmet Vesterled, bestemmes det, at i fald Grænseforeningerne i Ribe og Ringkøbing amter ikke længere formår at drive stedet efter formålsparagraffen, overtager Dansk Skoleforening for Sydslesvig Vesterled under den forudsætning, at stedet videreføres som hidtil.

11. marts 2008

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, meddeler i brev til bestyrelsesformanden, at man fra Fondens side, har bevilliget kr. 10.000.000,- til opførelse af en ny hovedbygning til Lejrskolehjemmet.

16. august 2010

Den afholdte licitation på Vesterled, giver et samlet resultat på 10.224.358,-.

18. juni 2011

Med 160 gæster til Rødspætter m.v., indvies Det nye Slot i Vesterled.

15. juni 2013

For første gang i Mands Minde – om nogensinde – oplever Vesterled, at være ramme om hele 2 Sommerferiekolonier.

12. september 2015

En for altid skelsættende dato… for første gang siden 1960 afholdes der Årsmøde / Sensommermøde på Vesterled. Vi er rykket væk fra terminen i juni måned – og det med succes, 75 tilmeldte kan ikke tage fejl!